Mестоположение гр. Бургас
Строително-монтажни работи (СМР) Подготовка на площадка до 31 корабно място, за монтаж на преместваемо съоръжение
Разгъната застроена площ
Клиент БМФ Порт Бургас ЕАД
Главен Изпълнител ЕИС Строителна компания ООД
Срок на изпълнение 60 календарни дни
Начална дата 01.04.2014 г.
Процент на завършените работи 100% от заданието
Разрешение за ползване / въвеждане в експлоатация Да