Mестоположение гр.Свиленград
Строително-монтажни работи (СМР) Груб строеж – изкоп, насип, кофражни, армировъчни и бетонови работи и др.
Разгъната застроена площ 400 кв.м.
Главен Изпълнител ЕИС Строителна компания ООД
Срок на изпълнение 45 календарни дни
Начална дата 20.02.2014 г.
Процент на завършените работи 100% от заданието
Разрешение за ползване / въвеждане в експлоатация Да