Mестоположение град Разград
Строително-монтажни работи (СМР) Направа на кофражни, армировъчни, зидарски, изкопни работи, замазки на два стадиона, спортно – административна сграда, контролно – пропускателен пункт, склад, трибуни и санитарни помещения.
Разгъната застроена площ 23136 кв. м.
Клиент 
Булинвест груп 2009 АД
Главен Изпълнител ЕИС ООД
Срок на изпълнение 210 календарни дни
Начална дата 27.10.2011 г.
Процент на завършените работи 100% от заданието
Разрешение за ползване / въвеждане в експлоатация Да