Mестоположение Община Варна
Строително-монтажни работи (СМР) ремонт и реконструкция, енергийна ефективност по сградите на детски градини – подмяна на осветителни тела с енергоспестяващи; поставяне на
хидроизолация на покрив; поставяне на топлоизолация на стените;
демонтаж на стара дограма, доставка и монтаж на PVC дограма и
врати; доставка и монтаж на слънчеви колектори;
Разгъната застроена площ 40577 кв.м.
Клиент Община Варна
Главен Изпълнител ЕИС ООД
Срок на изпълнение 570 календарни дни
Начална дата 25.08.2009 г.
Процент на завършените работи 100% от заданието
Разрешение за ползване / въвеждане в експлоатация Да